Segvin

 

Welkom
Wie zijn wij?
Eerste vlucht
Actie
Fietsroute
Agenda
 
Bestuur
West-Brabant
Links
Contact

  Agenda

Symposium ‘Aviation Valley’ op 26 oktober 2017
De Stichting Herdenking Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland (SEGVIN) organiseert jaarlijks een aantal activiteiten rond de eerste vlucht die boven Nederlandse bodem plaats vond op 27 juni 1909 op de Klappenbergse Heide aan de Rijsbergseweg en Etten-Leur.

Deze activiteiten waren tot nu toe veelal gericht op educatie (projecten voor de verschillende onderwijsinstellingen in Etten-Leur) en op recreatie (een jaarlijkse wandeltocht naar de gedenknaald voor die eerste vlucht).

In 2017 is SEGVIN voornemens om een ‘serieuzere’ activiteit te organiseren in de vorm van een symposium (plandatum donderdag 26 oktober 2017).
Dit zal plaats hebben in de ‘Nieuwe Nobelaer’ in Etten-Leur.

West-Brabant kan, met enige reden, gekenschetst als een ‘Aviation Valley”. Immers op korte afstand zijn er drie vliegvelden, met gerelateerd aan deze vliegvelden een keur aan economische-, militaire-, educatieve-, culturele- en recreatieve bedrijvigheid (deels landingsbaan gebonden, deels landingsbaan onafhankelijk).

Op het symposium zal gezocht worden naar het antwoord op de vraag hoe deze ‘Aviaition Valley’ tot nog grotere bloei zou kunnen komen en wat daar allemaal voor nodig is.